Tour Lý Sơn

Tour du lịch Lý Sơn 1 ngày
16:15 28/02/2021
Tour du lịch Đảo Lý Sơn 1 ngày (Trong ngày) giá rẻ khởi hành từ Cảng Sa Kỳ/ sân bay Chu Lai/ Đà Nẵng, Hội An (Liên hệ 0945054041).
Tour du lịch Lý Sơn 3 ngày 2 đêm
14:49 28/02/2021
Tour du lịch Đảo Lý Sơn 3 ngày 2 đêm (3N2D) giá rẻ khởi hành từ Cảng Sa Kỳ/ sân bay Chu Lai/ Đà Nẵng, Hội An (Liên hệ 0945054041).
Tour du lịch Lý Sơn 2 ngày 1 đêm
20:44 27/02/2021
Tour du lịch Đảo Lý Sơn 2 ngày 1 đêm (2N1D) giá rẻ khởi hành từ Cảng Sa Kỳ/ sân bay Chu Lai/ Đà Nẵng, Hội An (Liên hệ 0945054041).
© 2021 - Trang thuộc hệ thống Hitour - Được thiết kế bởi Phạm Văn Phú