Di tích dinh Tam Tòa Lý Sơn

Di tích dinh Tam Tòa nằm ở thôn tây xã An Hải, di tích được xây dựng dưới thời Gia Long, cảnh quan rất đẹp, bên trong chính thờ là nữ thần Thủy Long (truyền thuyết là con Long Vương) cùng thờ với Bạch Mã Thái Giám và chư vị ngủ đức. Đây cũng là di tích tín ngưỡng quan trọng của người dân trên đảo Lý Sơn.

di tích dinh tam toà lý sơn
Ảnh đẹp Di tích dinh Tam Tòa Lý Sơn - Ảnh: Hitour
Bài viết liên quan
© 2020 - Bản quyền của Superdong.vn - Được thiết kế bởi Phạm Văn Phú