Cây di sản ở đảo Lý Sơn

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam ra quyết định công nhận cây di sản Việt Nam đối với 2 cây đa sộp tại dinh Đụn, thôn Đông, xã An Vĩnh và một cây ở dinh Tam Hòa, thôn Tây, xã An Hải. Hai cây này có độ tuổi hơn 300 năm, là cây thứ 610 và 611 Cây di sản Việt Nam được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận trên cả nước.

cây di sản ở đảo lý sơn
Ảnh đẹp Cây di sản ở đảo Lý Sơn - Ảnh: Hitour
Bài viết liên quan
© 2020 - Bản quyền của Superdong.vn - Được thiết kế bởi Phạm Văn Phú